Demirtaş Ceyhun

Hikâyeci, romancı, yazar ve mimar. Mimarlar Odası başkanlığı; Politika gazetesi genel yayın yönetmenliği; Türkiye Yazarlar Sendikası yöneticiliği görevlerinde bulundu. Hikâye ve romanlarıyla edebiyatta, deneme, araştırma kitaplarıyla düşünsel alanda varlık gösterdi. Son yıllarında tümüyle tarihsel ve toplumsal konularla ilgilendi. Adeta didikleyerek elden geçirdiği kaynaklardan kendine özgü yeni tezler üretir; bunları çevresine coşkuyla aktarır; özellikle rakıyla tütsülü meyhane masalarında lezzetli birer mezeye dönüştürürdü. Üstat, yaşamından hiç eksik etmediği rakıya başka içkilerle ihanet de etmedi. Meyhaneler kadar, barlarda demlenmeyi de sever; yalnız başına değil, arkadaşlarıyla içmeyi yeğlerdi. Son yıllarında, perşembe günleri Cumhuriyet Meyhanesi’ndeki dost meclisinin sadık bir üyesiydi.

NECATİ GÜNGÖR

Rakı Ansiklopedisi‘nden alınmıştır.