Ahmet Rasim’in içki ve çapkınlık arkadaşı. Güzel sesliydi, kendine özgü tavır ve gırtlak oyunlarıyla şarkıları süslerdi, söylerken incecik parmaklarıyla dizleri üzerinde ritm tutardı. Yürürken hafifçe aksadığı için arkadaşları ona Topal Necmi deseler de, Ahmet Rasim onu incitmemek için Lenk Necmi veya Necmi-i Lenk diye anardı. Şair Nabedid, genç yaşta veremden ölen Necmi Bey için, Bekri Mustafa’nın ağzından, Bana Bekri derler, Bekriyim Bekri Benim bu ümmette sarhoşlar piri diye başlayan bir şiir yazar ve mecliste bulunanlar kıtaların altına “Necmettin Bey’e münasiptir” diye imza atarak onaylar. 18 Mayıs 1923 tarihli uzun şiirden tadımlık bir bölüm:

Ay güneşi içer, güneş dünyayı
Orman bulutları, zulmet ziyayı
Otlar toprakları, toprak dünyayı
Ben de hayatı, yakar içerim.
Hilmi Yücebaş Ahmet Rasim

Rakı Ansiklopedisi’nden alınmıştır.